Thang máy Mitsu Japan 53 Nguyễn Công Trứ, Bảo Lộc, Lâm Đồng