Thang máy Mitsu Japan 49 Nguyễn Xiển, Thủ Đức, TPHCM