Thang máy Mitsu Japan 306 Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, TPHCM