Thang máy Mitsu Japan 290A Dương Thị Mười, Quận 12, TPHCM