Thang máy Mitsu Japan 1B KDC Phong Phú 4, Bình Chánh, TPHCM