Thang máy Mitsu Japan 126/10 Phan Xích Long, Phú Nhuận, TPHCM