Thang máy gia đình 5 tầng Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội