Thang máy gia đình 4 tầng Lương Thế Vinh, Hưng Yên