Thiết bị điện Edenki

 THIẾT BỊ ĐIỆN EDENKI
Nhà máy: Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, HCM
VP Hà Nội: 144 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tư vấn & Phát triển Dự án, Đại lý)