Sản xuất & XNK

SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO
Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất
Tiên phong trong đầu tư, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đảm bảo sự phát triển bền vững.

APC Group là cổ đông, tham gia quản trị và điều hành tại các Tập đoàn, Nhà máy sản xuất hàng đầu Việt Nam, xây dựng Hệ sinh thái sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu người sử dụng trong nước và xuất nhập khẩu.
Đơn vị thành viên & Đối tác