Logistics

LOGISTICS
Ứng dụng công nghệ vào Logistics
Tiên phong trong đầu tư, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vào Hệ sinh thái Logistics nhằm tự động hóa, kết nối vạn vật giúp mở rộng quy mô, đồng thời tối ưu hóa chi phí hoạt động và mang đến các dịch vụ giao hàng an toàn.

Logistics thúc đẩy hoạt động giao thương trong nước và quốc tế giúp nền kinh tế - xã hội phát triển và hội nhập.
Đơn vị thành viên & Đối tác