DN là gì? Quy đổi DN sang hệ inch và mm của đường ống