Đèn Roman

 

ĐÈN CHIẾU SÁNG ROMAN

Nhà máy 1: KCN Yên Mỹ II,  Yên Mỹ,  Hưng Yên
Nhà máy 2: KCN Đồng Văn I, Duy Tiên, Hà Nam
(Tư vấn & Phát triển Dự án, Đại lý)