Đầu tư quốc tế

ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

APC Group chủ trương duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp đầu ngành, uy tín trên thế giới trong từng lĩnh vực có sự tham gia đầu tư của Tập đoàn.

Các tiêu chí lựa chọn đối tác của Tập đoàn bao gồm: khả năng kiểm soát và làm chủ công nghệ, trình độ quản trị và điều hành, khả năng huy động vốn, sẵn sàng đầu tư các dự án công nghệ cao, phát triển các ngành trọng điểm thúc đẩy kinh tế đất nước, nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Không những vậy, APC Group cũng duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với Chính phủ, với các tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành hàng và viện nghiên cứu tại nhiều quốc gia. Tập đoàn luôn cùng các đối tác chú trọng đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường tại các địa phương có hoạt động đầu tư.

Với tầm nhìn trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành mang tầm quốc tế, hiện nay APC Group đã triển khai các hoạt động đầu tư ra nước ngoài tại Châu Âu (Đức, Italia), Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Philippines và châu Úc (Australia).
Đơn vị thành viên & Đối tác