Chuông cửa thông minh

CHUÔNG CỬA THÔNG MINH
Smart Doorbell

Chuông cửa thông minh sử dụng các cảm biến chuyển động, âm thanh, nhận biết sự có mặt của người và thông báo cho gia chủ.
Ngoài ra, nhiều loại chuông cửa thông minh có camera để thu hình khách, hoặc kết hợp chức năng với các thiết bị điện thông minh khác trong gia đình.
Chuông cửa thông minh không dây, chất lượng cao, pin lâu, chống thấm nước, tăng tính tiện dụng ứng dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

SẢN PHẨM: