FlowGuard Gold CPVC


Nhập khẩu: America "Mỹ"
(Tư vấn & Phát triển Dự Án)

FlowGuard Gold® cung cấp hiệu suất đã được chứng minh bởi 60 năm kinh nghiệm của Lubrizol với tư cách là những nhà cải tiến công nghệ CPVC. FlowGuard Gold CPVC được gia công 100% tại Bắc Mỹ, với tất cả các vật liệu được sản xuất tại Louisville, KY, đồng thời các ống và phụ kiện được sản xuất bởi các nhà sản xuất hàng đầu ở Bắc Mỹ.