Chiều sâu ép cọc tại Hoàng Hoa Thám Ba Đình Hà Nội