Cáp ăng ten đồng trục Sino


CÁP ĐỒNG TRỤC SINO
Nhà máy: - CCN Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội
      - KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì,Hà Nội